ECONOMY INVEST, s.r.o.
Lučina 252
739 39

IČO: 27779599
DIČ: CZ27779599 

je provozovatelem tohoto inzertního portálu www.VeteranInzert.cz, dále jen PROVOZOVATEL.

 

 • VeteranInzert.cz umožňuje bezplatně vyhledávat zboží jiných soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé mohou bezplatně podat soukromou inzerci.

 • Provozovatel má právo nepovolit inzeráty, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožují veřejný pořádek. Dále pokud poškozují dobré jméno Provozovatele nebo jsou v rozporu s jeho zájmy. Zveřejňujeme pouze inzeráty v českém (slovenském) jazyce. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo v případě opakovaného porušení pravidel odmítnout a nezveřejnit i již zaplacený (tj. topovaný nebo zvýrazněný) inzerát a dále není povinen zdůvodňovat, proč toto odmítl. Provozovatel smí provést nezbytné změny inzerátu, popř. inzerát celý smazat.

 • Co se nesmí na Veteraninzert.cz inzerovat?
  • Inzeráty, které nejsou v souladu se zaměřením stránek
  • Web stránky firem a jejich loga
  • Služby stejného obsahu, jako je VeteranInzert.cz (odkazy na konkurenční weby atp.)
  • Uživatelé a výrobci replik veteránských dílů (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne) smí tyto výrobky komerčně inzerovat vždy pouze po dohodě s provozovatelem.

   Dále je zakázané:

  • Psát celá slova velkými písmeny (CAPS LOCK)
  • Do nadpisu a nebo textu inzerátu vkládat speciální znaky (@*#$%^&!?)
  • Do nadpisu, fotografií nebo textu inzerátu vkládat www adresy, loga apod.
  • Vkládat k inzerátu orámované a jinak zvýrazněné fotografie
  • Používat superlativy a neověřitelná tvrzení (nejlepší kvalita, nejnovější technologie, největší nabídka, nejlevnější nabídka atp.)
  • Vkládat do inzerce věty typu „více info v e-mailu“ a podobně - prostor pro text inzerátu je dostatečně velký (2500 znaků) na to, aby se do něj vešel celý popis

 • Veškeré služby portálu VeteranInzert.cz jsou Uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňková služba - TOPování a barevné zvýraznění, jejíž použití není nezbytně nutnou podmínkou k používání www.veteraninzert.cz.

 • Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu 2 měsíců. Po této době bude automaticky vymazán (v případě, že během této lhůty nebyl uživatelem obnoven, natopován nebo zvýrazněn).

 • Pokud bude chtít uživatel inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí hesla a to kliknutím na "Smazat" u daného inzerátu nebo v sekci Moje inzeráty.

 • Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné závazky ani záruky za prodávané předměty. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah sdělení, kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. Dále nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních údajů.
  Veškeré zveřejněné informace jsou chráněny právem Provozovatele. Obsah neprochází jazykovou úpravou.

 • Uživatel je povinen uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhrady za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob. Dále je Uživatel povinen na vyžádání Provozovatele neprodleně a průkazně doložit materiály či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým reklamním sdělením či inzerci.

 • Pro případ vyšší moci (např. živelné pohromy apod.) jsou obě strany zbaveny závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad.

 • Uživatel tímto souhlasí se zasíláním e-mailů na adresu, kterou uvedl v souvislosti s využíváním služeb www.veteraninzert.cz. Tento e-mail může mít informační či reklamní charakter.

 • Tyto podmínky nabývají platnost okamžikem zveřejnění a Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

 

Tyto podmínky inzerce vstupují v platnost s účinností od 1. záři 2015.